Augas Abisais

GAL
[Clic]
Unha luz acéndese. Son escorregadizos e difíciles de ver.
Habitan onde nada é. Alá. No fondo.

ES
[Clic]
Una luz se enciende. Son escurridizos y difíciles de ver.
Habitan donde nada es. Allá. En el fondo.

EN
[Click]
A light turns on. They are elusive and hard to see.
They inhabit where nothing is. There. In the deep.

Dirección e guion: Xacio Baño 
Productora: Rebordelos
Produción: Tamara Canosa, Xacio Baño 
Imaxe: Lucía C. Pan 
Visuais: Laura Iturralde
Música: Xavi Bértolo
Canción: Faia
Cor: Leticia T. Blanco
Edición: Xacio Baño 
Son: David Machado 
Arte: María Lolo 

Duración: 24:44
Diálogos: Galician, Spanish 
Año: 2020