quente

HOTCOLD

Videocreación feita en base a fotografías.
Videocreation made from photographs.

Primeira parte da Pentaloxía dos sentidos.
First Part of the sense’s pentalogy.

TACTO – TOUCH

dossier [GAL]
dossier [ES]
dossier [ENG]

2009