Relación de Acordes

CHORDS RELATIONSHIP

Curtametraxe experimental.
Experimental Short Film. 

Segunda parte da Pentaloxía dos sentidos.
Second part of the sense’s Pentalogy. 

OÍDO – HEARING

dossier [GAL]
dossier [ES]
dossier [ENG]


Coproducido con CinemarFilms.  Coproduced with Cinemar Films
Có apoio da Agadic.  Supports Agadic

Protagonizado por Xúlio Abonjo e Isabel Naveira.
Starring Xúlio Abonjo and Isabel Naveira. 

 

2009