Estereoscopía

STEREOSCOPY

Curtametraxe ficción-experimental.
Fiction-experimental Short Film. 

Terceira parte da Pentaloxía dos sentidos.
Third part of the Sense’s Pentalogy. 

VISTA –  SIGHT

dossier [GAL]
dossier [ES]
dossier [ENG]

WEB PROPIA

WATCH IT!

12 min – 2.55:1
Trailer

Teaser

Protagonazada por Vicente de Souza
Starring Vicente de Souza 

2011