non te vexo
| no te veo | I can't see you

non te vexo
| no te veo
| I can´t see you

non te vexo

Ensaio fílmico sobre a imaxe negada. 

A elección das fotografías xera un relato para contarnos.

Que contan as imaxes descartadas?

Que instantáneas consideramos imprecisas, defectuosas?

Cal é a historia que eliminamos do noso relato vital? Que podemos atopar neses descartes?

no te veo

Ensayo fílmico sobre la imagen negada La elección de las fotografías genera un relato para contarnos.

¿Qué cuentan las imágenes descartadas?

¿Qué instantáneas consideramos imprecisas, defectuosas?

¿Cuál es la historia que eliminamos de nuestro relato vital? ¿Qué encontramos en esos descartes?

I can´t see you

Film essay about the rejected image.

The selection of the photographs creates a tale to narrate us

What snapshots do we consider imprecise, defective?

What is the history that we remove from our life tale? What do we find in those discards?

Curtametraxe de non ficción * Essay short film
In Postproduction
Premiere in festivals: 2023

Co apoio de

logotipo da axencia galega das industrias culturáis