platónico, platónica
| platónico, platónica| platonist

platónico, platónica
| platónico, platónica
| platonist

platónico, platónica

Créame un título para un filme sobre o amor.

platónico, platónica

Créame un título para un film sobre el amor.
 

platonist

Give me a title for a film about love.

Ensaio documental | Essay short film

duración | duración | runtime: 09:30 min.
aspect ratio: 1.66:1 and 16:9
format: S16mm and digital 
ano | año | year 2024
idioma | idioma | language: galician

 

Créditos técnicos
| technical credits

Guión e Dirección: Xacio Baño
Produtora: Rebordelos
Produción: Tamara Canosa | Xacio Baño
Imaxe: Tono Mejuto
Son: David Machado, Javi Pato – La Panificadora Estudios

 

DISTRIBUTION

Curtametraxe de non ficción * Essay short film

 

Co apoio de