rebordelos

rebordelos

Rebordelos é o espazo de exploración e traballo no que Xacio Baño e Tamara Canosa sementan proxectos artísticos propios e colectivos. Un terreo de creación a lume lento, artesá.

Un viveiro de pezas cinematográficas e teatrais que investigan linguaxes propias, a memoria e as voces infrarrepresentadas coa vocación de aportar a un patrimonio común.

Rebordelos es el espacio de exploración y trabajo en el que Xacio Baño y Tamara Canosa siembran proyectos artísticos propios y colectivos. Un terreno de creación a fuego lento, artesano.

Un vivero de piezas cinematográficas y teatrales que investigan lenguajes propios, la memoria y las voces infrarrepresentadas con la vocación de aportar a un patrimonio común.

Rebordelos is a place for exploration and work where Xacio Baño and Tamara Canosa sow their own and collective artistic projects. A land of simmering creation, craftsmanship.

A nursery of cinematographic and theatrical pieces that investigate their own languages, the memory and underrepresented voices with the aim of contributing to a common heritage.