360 curvas

360 curvas
| 360 curvas<
| 360 curves<

360 curvas

360 curvas marcan a distancia que separa A Fonsagrada de Lugo.

Este camiño longo, difícil e descendente entre montañas reflicte o declive dun lugar que, a comezos dos anos 90, decidiu loitar pola súa supervivencia.

360 curvas

360 curvas marcan la distancia que separa A Fonsagrada de Lugo.

Este camino largo, difícil y descendente entre montañas refleja la decadencia de un lugar que, a principios de los años 90, decidió luchar por su supervivencia.

360 curves

360 curves are the distance between A Fonsagrada and Lugo.

This long, difficult and descending path between mountains reflects the decline of a place that, in the early 90s, decided to fight for its survival.

escrito e dirixido por
Alejandro Gándara Porteiro e Ariadna Silva Fernández

Longametraxe documental
En desenvolvemento. Filming in 2024.