túa será a terra
| tuya será la tierra
| the land will be yours

túa será a terra
| tuya será la tierra
| the land will be yours

túa será a terra

Despois dixo Deus:

”Fagamos o home á nosa imaxe e á nosa semellanza”

tuya será la tierra

Entonces dijo Dios:

“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”

the land will be yours

Furthermore God said,

“Let us make man in our image according to our likeness” 

Curtametraxe de Non ficción.

En desenvolvemento. Filming in 2022.